Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WYSIWYG Editor for Contact Form 7

Mô tả

Do you need a WYSIWYG Editor for your CF7 form? Simply go to the form edit page and click the “WYSIWYG Editor” tag.

NOTE: This plugin requires Contact Form 7

Features

  • No configuration is required
  • Easy to use

Ảnh màn hình

  • Admin
  • Frontend form

Cài đặt

Go to the Plugins admin page and click “Add New” > “Upload Plugin”, select the zip file and click “Install Now”. Once the installation is done you can click “Activate Plugin”.

Đánh giá

8 Tháng Tám, 2022
el único detalle es que carga las librerías en todo el sitio y no exlusivamente en la página en la que se está utilizando
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WYSIWYG Editor for Contact Form 7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WYSIWYG Editor for Contact Form 7” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WYSIWYG Editor for Contact Form 7” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Media button is now optional

1.0.3

  • Fixed tinymce editor not initializing in some cases

1.0.2

  • Fixed tinymce editor events
  • Added media upload button

1.0.1

  • Fixed autoloader issue