Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WYSIWYG Comments with Trix Editor

Mô tả

This replaces the WordPress comment submission form with a WYSIWYG rich-text editor. It includes a toolbar for bold, italic, links, embeds, blockquotes, code, and lists.

The editor used is Trix, written by Sam Stephenson and Javan Makhmali for Basecamp. This WordPress integration is by Jamie Zawinski.

Ảnh màn hình

  • The rich-text comment edit field.

Cài đặt

  1. Upload the wysiwyg-comments-trix directory to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Select the “Settings / Discussion” page to adjust the color scheme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WYSIWYG Comments with Trix Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Created

1.1

  • Reject comments that appear to have been typed using raw HTML. The elderly will get used to the new way eventually.