Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wyseme Gift Cards for WooCommerce by Saara INC – Create Gift card for https://wyse.me/ platform.

Mô tả

Create Giftcard From Wyseme Platform

Wyseme Gift Cards for WooCommerce plugin (By Saara INC) allows merchants to create, and manage gift cards at their eCommerce store. Customer can avail gift card. This giftcard plugin is made for https://wyse.me/ platform only.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wyseme Gift Cards for WooCommerce by Saara INC – Create Gift card for https://wyse.me/ platform.” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp