Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WUI: Widgets User Interface

Mô tả

You can add new sidebars in the admin panel and edit them.

You can add new types of widgets and edit them.
Also, you can add custom fields for new types of widgets.
And you can create a unique template for each new type of widget.

Video tutorial: http://inconver.com/wui/

Ảnh màn hình

 • The form for add new widget type.
 • The list of custom widget types.
 • The form for add new widget area (sidebar).
 • The list of custom widget areas (sidebars).
 • The example of custom widget form.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wui directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Appearance->Widget areas to manage site sidebars
 4. Use the Appearance->Widget types to manage widget types

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wui directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Appearance->Widget areas to manage site sidebars
 4. Use the Appearance->Widget types to manage widget types

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WUI: Widgets User Interface” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version.