Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wtt stock addon for WooCommerce

Mô tả

It is a simple woocommerce addon or extension.If Enable the plugin, then you will get stock & sold quantity and stock availability in the shop/product archive page

Features

  • After enabling this plugin, you will get stock & sold quantity and stock availability in the archive page.

Ảnh màn hình

  • The front-end view Stock_availability.jpg . Note that the screenshot is stored in the /assets directory.

Hỏi đáp

Need Any Help?

  • Please mail us at ikardi04@gmail.com
  • We provide live support`

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wtt stock addon for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Wtt stock addon for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Wtt stock addon for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release at 6/8/2021