Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WS Twitter Tweets Widget

Mô tả

Our WS Twitter Tweets Widget provides easy to add twitter recent tweets on your WordPress site.

To find your oauth access and consumer tokens

 • You will need a Twitter account. If you don’t already have one, create an account.
 • Go to https://dev.twitter.com and log-in.
 • Click “My Applications” from the top right menu under your profile picture.
 • Click the blue “Create a new application” button.
 • Fill out the required information and create your application.
 • When finished, click “Create my access token.”

Features

 • Easy Twitter Tweets Widget Plugin is very easy to setup and use.

Ảnh màn hình

 • Widget Setting Options
 • Display recent tweet lists

Cài đặt

 1. Upload the ws-twitter-tweets-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the WS Twitter Tweets Widget plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use the WS Twitter Tweets Widget by going to the Appearance > Widgets

Hỏi đáp

There are no FAQ just yet

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Our WS Twitter Tweets Widget provides easy to add twitter recent tweets on your WordPress site.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WS Twitter Tweets Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • Initial release.