ws-recent-posts-widget

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Hai, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
WS Recent posts widget plugin provides easy way to show recent posts from your blog.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WS Recent Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp