Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WpXmas-Snow

Mô tả

Are you looking for christmas snow plugin?
WpXmas snow is a suite of your requirement. Just install it on your site and Christmas Snow will started automatically. You don’t need to do anything else.

Ảnh màn hình

  • WpXmas Snow.

Cài đặt

  1. Upload the “WpXmas-Snow” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. and Done.

Hỏi đáp

Chưa lần nào

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WpXmas-Snow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release