Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPVN – Username Changer

Mô tả

This plugin lets you change user’s login username. It changes user_nicename as well so that your author link will correspond to your new username.

Languages

 • English
 • Français
 • Swedish
 • Vietnamese

Credits

Translators:

 • Erik Billerby: Swedish
 • Igor Oliveira Ferreira: Brazillian Portuguese

Ảnh màn hình

 • WPVN - Username Changer (English - WordPress 4.0)
 • WPVN - Username Changer (Vietnamese - WordPress 2.8)
 • WPVN - Username Changer (English - WordPress 2.8)

Cài đặt

 1. Search in Plugin Installer for WPVN or USERNAME or you download this plugin here and upload to the plugin directory
 2. Then activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to ‘Users->Change Username’ to change your username.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
50% of the entire code circles around "level_can_use", i.e., role/level-based authorization, which has been deprecated many moons ago. Additionally, it only allows to rename your own username.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPVN – Username Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp