Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP User Manager Username Length

Mô tả

WP User Manager plugin is required.

This is a free add-on for the WP User Manager plugin. You must download and install the WP User Manager plugin before you can use this addon.
Download WPUM for free here https://wordpress.org/plugins/wp-user-manager/

WPUM Username Length

WPUM Username Length is an add-on for WP User Manager that let’s you define minimum and maximum username length.

Hỏi đáp

Where can I find the documentation

Here http://docs.wpusermanager.com/

FAQ & Tutorials

http://docs.wpusermanager.com/category/66-faq-tutorials

General questions

https://wpusermanager.com/faq/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP User Manager Username Length” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP User Manager Username Length” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP User Manager Username Length” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.0.4 (6th January 2020)

  • New: Compatibility with WP User Manager 2.2 and Registration Forms addon

2.0.3 3rd January 2020

  • Fix: Ensure plugin vendor directory exists
  • Fix: PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‘WPUM_License’ when updating the WP User Manager plugin

2.0.2 18th August 2019

  • Tweak: sanitize username when checking length.

2.0.1 18th August 2019

  • Fix: UTF8 encoding of characters.

2.0.0

Compatibility with WP User Manager 2.0.0

1.0.0

Just released 😉