Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wptaoAPP

Mô tả

WordPress淘宝客APP/小程序采用API开发,目前支持安卓APP、微信小程序、QQ小程序,需要安装wptaoAPP配置工具(即本插件)。

★安卓APP下载: 点击下载

★微信小程序二维码: 点击查看

★QQ群: 1032349352 进入官网

Cài đặt

  1. Upload the wptao-app folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Configure the settings using “wptao-app” under Settings panel.

下载 wptao app 插件,上传 wptao-app 目录及其文件到 “/wp-content/plugins/” 插件目录,在后台管理中激活插件,到设置页面开启功能并设置等.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wptaoAPP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

初始版本