Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPSurveys

Mô tả

This plugin helps you to run survey on your WordPress site. Surveys are hosted on mysurveys.space.

Ảnh màn hình

  • Plugin in editing “Test” mode
  • An example of the correct answer in the “Test” mode
  • An example of an incorrect answer in the “Test” mode
  • Statistics of answers made for Administrator in the “Test” mode
  • Plugin in editing “Questionary” mode
  • Statistics of responses made for User in the “Questionary” mode
  • Statistics of responses made for Administrator in the “Questionary” mode

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPSurveys” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WPSurveys” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WPSurveys” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.