WPStore.app 中文语法检查

Mô tả

WPStore.app 中文语法检查插件可以帮助作者获得类似于微信公众号后台的纠错功能,帮助作者写出更好的文章。

特性

  • 支持古腾堡(Gutenberg)编辑器

外部服务

这个插件接入 WPStore.app 提供的中文语法检查特性的外部服务。

支持邮件

在使用过程中的任何问题,可以通过邮件 hi@wpstore.app 和我们取得联系

Hỏi đáp

能否免费试用?

WPStore 为每一个新注册用户提供了免费 5000 字的检查额度,你可以注册账户获取相应的额度。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPStore.app 中文语法检查” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.5

  1. 使用新的 Panel 图标

0.0.4

  1. 修复一处权限安全问题

0.0.3

  1. 新增常用链接
  2. 解决了编辑器导致的性能问题

0.0.1

  1. 初始化项目