Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Basic Log Viewer

Mô tả

Shows default WP / PHP log file from admin interface, gives the possibility to erase it.
Log viewer is accessible from WP ‘Tools’ menu.

Ảnh màn hình

  • Log viewer admin page

Hỏi đáp

No FAQ yet… pls ask 🙂

Đánh giá

23 Tháng Tư, 2021
Simple & useful! Suggestion: Please move button "Erase log file" to the beginning, before log file content. On huge logs it is very time-consuming and sometimes impossible to scroll all the way to the bottom to find that button. Thanks again!
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Basic Log Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

1.0.0 First release

1.0.1

1.0.1 WP 5.3 supported

1.0.2

1.0.2 Translation support

1.0.3

1.0.3 Rebranding

1.0.4

1.0.4 Fix warning