Basic Log Viewer

Mô tả

Shows default WP / PHP log file from admin interface, gives the possibility to erase it.
Log viewer is accessible from WP ‘Tools’ menu.

Ảnh màn hình

  • Log viewer admin page

Hỏi đáp

No FAQ yet… pls ask 🙂

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Basic Log Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

1.0.0 First release

1.0.1

1.0.1 WP 5.3 supported

1.0.2

1.0.2 Translation support

1.0.3

1.0.3 Rebranding