wpsimpletools-log-viewer

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Một, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

23 Tháng Tư, 2021
Simple & useful! Suggestion: Please move button “Erase log file” to the beginning, before log file content. On huge logs it is very time-consuming and sometimes impossible to scroll all the way to the bottom to find that button. Thanks again!
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Basic Log Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp