Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Simple Maintenance

Mô tả

WP Simple Maintenance is a wordpress maintenance plugin. Feel free to use it for both coming soon and under construction template purpose. Go offline and leave a message to your visitors that your site is down or use it for coming soon template.

How to use this plugin:

 • https://youtu.be/T1MNKmMPmg0

Plugin Features

 • Maintenance
 • Coming soon
 • Template Options:
 • Fullscreen Background Video
 • Fullscreen Background Image
 • Background Color
 • Google Fonts
 • Countdown show/hide
 • Google Analytics
 • Exclude pages
 • Add logo, title, description, social links
 • Responsive
 • Easy to Use

Ảnh màn hình

 • Screenshot For Frontend Landing page
 • Screenshot For Admin basic Settings
 • Shortcode For Admin template Settings-1
 • Shortcode For Admin template Settings-2

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Google fonts available?
 • Yes.
Can I use youtube video url?
 • No but you can use youtube video. Download and upload from the plugins template options.
Available admin settings?
 • Yes available. Settings-> WP Simple Maintenance

Still have questions? If you need technical help, email me at mamun.rasid@gmail.com.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Simple Maintenance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Release.