Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WpRightOnTime

Mô tả

WpRightOnTime is a webcron service dedicated to WordPress powered sites.

It enables its users to control all scheduled events, by overriding the visitor-activated cron system, with a user defined call to wp-cron.php.

WpRightOnTime is a webservice, you can start with a free account.

To use this service you will need a valid API key from wprightontime.com.

This plugin is the interface for connecting with the service API.

Ảnh màn hình

 • Calls screen
 • Settings screen
 • Reports screen

Cài đặt

 1. You need to create an account in wprightontime.com.
 2. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress
 4. Use the Settings->WpRightOnTime->Settings screen to save the API key
 5. Add a call in the Settings->WpRightOnTime->Call screen to activate the desired time interval
 6. Make sure your scheduled events match your call time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WpRightOnTime” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Add wprotAdminNotices filter.

1.1.0

 • Add wprotActionLinks filter.

1.0.1

 • New api url.

1.0.0

 • First stable version.