Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gutenberg Price Table Block

Mô tả

Price table block plugin will work only with Gutenberg editor. It’s a professional looking pricing table in WordPress’s block editor.

Feature

  • Fully responsive
  • Easy to customizable
  • Possible to customize own color, fonts etc

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • Gutenberg Price Table Block
  • Price Table

Hỏi đáp

Is ti compatible with latest version?

  • Yes it is compatible latest version

Need any help?

  • Please mail us at ‘wppixels21@gmail.com’

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gutenberg Price Table Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fix some issue

1.0.0

  • Initial release