Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wpPostPageManager

Mô tả

Enables to add post type links (posts, pages, custom post types etc) and to change the titles in admin main menu.

It is maintained by the folks over at https://github.com/ceaksan/wpPostPageManager

Usage

Once activated you don’t need to do anything.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Installing “wpPostPageManager” can be done either by searching for “wpPostPageManager” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, manually via FTP or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

  1. How do it work? Just install, activate. That’s all.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wpPostPageManager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 2015-11-12
  • Initial release