Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wppao Sitemap

Mô tả

WppaoSitemap网站地图生成插件,来自Wppao团队缘殊开发。
现在网站Seo必须要搭建的Sitemap,是给爬虫指路并给网站生成索引的一个重要途径,这款插件,可以解决这方面的问题,可以在网站根目录生成一个XML地图,和一个网页版地图,方便搜索引擎爬虫进行网站抓取。
支持主流搜索引擎爬虫爬取,包括百度,谷歌,好搜,搜狗,神马,头条,bing,yandex等搜索引擎。
本插件如名所示,专注的是Sitemap和网站内容提交。

主要功能:
* 生成HTML版本Sitemap网站地图。
* 生成XML版本Sitemap网站地图。
* 文章发布自动更新网站地图。
* 支持选择网站地图内容。
* 支持主动推送到百度
* 列表页查看推送情况

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg
 • screenshot-2.jpg

Cài đặt

 1. 在WordPress上传启用WppaoSitemap网站地图生成插件。
 2. 在后台插件菜单激活WppaoSitemap网站地图生成插件。
 3. 选择需要的扩展设置即可使用。

Support Mail:

 • Mailbox: moebaby@vip.qq.com or QQ:208125126

Hỏi đáp

 1. Q:怎么联系作者? A:QQ208125126,官网:wppao.com,微信公众号wp泡均可以直接联系到作者。
 2. Q:问题反馈,意见? A:在公众号WP泡回复。
 3. Q:生成的Sitemap需要手动提交么? A:需要进入各个站长平台进行手动提交才会被搜索引擎快速抓取生成索引。
 4. Q:什么时候更新地图? A:新文章发布的时候,自动更新。
 5. Q:怎么看推送情况? A:文章列表页可以看到。

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wppao Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

1.支持百度天级收录

1.2

1.增加百度主动推送
2.更新说明
3.更新后台管理框架

1.1

1.增加数据校验

1.0

 1. WordPress Sitemap生成功能。支持主要页面索引和缓存清除。
 2. Sitemap手动生成功能。