Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPP Post Series

Mô tả

WPP Post Series is a lightweight plugin that allows you to group Posts into Series.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPP Post Series” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0

  • Display Series information before the Post content
  • Add plugin settings in admin dashboard

1.0.0

  • Initial release.