Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wpp Easy Child Generator

Mô tả

wpp easy Child Generator is a sidebar widget that create child theme of your selected theme.Plugins supports the selection of theme and use . You can select you theme and create a child theme of that theme very easily so you can work with that child theme.

Features

 • Easy to install
 • Easy to Use
 • Create child theme from parent theme
 • works well with all themes

Cài đặt

 1. Download the wpp easy child theme Generator plugin from webplusplus.in/childtheme.zip
 2. Simply go under the Plugins page, then click on Add new and select the plugin’s .zip file
 3. Alternatively you can extract the contents of the zip file directly to your wp-content/plugins/ folder
 4. Finally, just go under Plugins and activate the plugin
 5. on dashboard click on Easy Child Creator button
 6. Select You Theme
 7. click on generate button
  8 go to your theme page, your child theme is there

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wpp Easy Child Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp