Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Customization

Mô tả

Using this plugin user can customize admin footer. User can remove wordpress version and modify copyright text in admin footer.

Ảnh màn hình

  • Screenshot Admin Area

Cài đặt

  1. Upload wpp-customization to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. click on Wpp Customize from left side panel to modify settings

Hỏi đáp

Where can i found the settings for this plugin

You can found settings under Wpp Customize in Admin Menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Customization” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp