Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPMU Fast Verification for Google Webmaster Tools and Yahoo! Site Explorer

Mô tả

Is an easy and faster tool for WPMU to pass verification on Google Webmaster Tools, Yahoo! SiteExplorer, Bing Webmaster Center and Alexa Siteowners.

Ảnh màn hình

 • Config zone
 • Help zone

Cài đặt

 1. Download the plugin, extract in a folder
 2. Upload fastverification.php to your wmpu plugins folder on your server, /wp-content/mu-plugins
 3. Upload directory /fast-verification to your wmpu plugins folder on your server, /wp-content/mu-plugins
 4. For settings every user can it set from Sentings -> Fast Verification
 5. Go to Google Webmaster Tools and Yahoo! SiteExplorer to get your verification/authentication information.
 6. Enter the meta value on the Fast Verification page and Update Options.
 7. The plugin will generate meta tags on the homepage of your blog.

Hỏi đáp

Where I put the verification codes?

In Settings -> Fast Verification you will find field for this codes.

Is need to activate this plugin?

No. If plugin is put in /mu-plugins is automatically activated.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPMU Fast Verification for Google Webmaster Tools and Yahoo! Site Explorer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

 • Add Bing Webmaster Center verification codes.
 • Add Alexa Siteowners verification codes.
 • Add screenshoots

1.2

 • Add all code in one file.
 • Removing admin directory /fast-verification.

1.0

 • First version of WPMU Fast Verification Plugin.