Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPMU Admin Interface Language

Mô tả

Lets WPMU user to select language in backend administration panel.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Standard MU Plugins installation.

  1. Upload ‘wpmu-admin-interface-language.php’ to the ‘/wp-content/mu-plugins/’ directory
  2. Find the setting in profile page.

Hỏi đáp

Where can I get support and question about this plugin?

Please feel free visit my blog at Patrick and leave your comment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPMU Admin Interface Language” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp