Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPML Translate Shortcode

Mô tả

Adds the wpml_translate shortcode to your shortcode suite. You can also use the wpml_text_if_language( $lang, $content ) in your php code.

Usage (via code)

echo wpml_text_if_language( ‘en’, ‘Text’ ); echo wpml_text_if_language( ‘it’, ‘Testo’ );

Usage (via shortcode)

[wpml_translate lang=’en’]Text[/wpml_translate][wpml_translate lang=’it’]Testo[/wpml_translate]

Alias

  • wpml_language is an alias for wpml_translate shortcode
  • code and language are alias for lang attribute

Contribute

If you wanna contribute, pull requests on github.com.

Developed by Mirco Babini, WordPress Consultant, Web Developer and Data Lover.

Cài đặt

  1. Upload wpml-translate-shortcode/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPML Translate Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • DEPRECATED. Use WPML Shortcodes. It’s way better.

1.0.0

  • First release, it just works.