Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPML flag in menu

Mô tả

Shows translated flags (for every language except current viewing lang) in the default or wp_nav_menu at last position.
wp_nav_menu = Appearance -> menus
LTR support

Coding by: MijnPress.nl Twitter profile More plugins

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload directory wpml-flag-in-menu to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You are done!

Hỏi đáp

I have a lot of questions and I want support where can I go?

http://pluginsupport.mijnpress.nl/ or drop me a tweet to notify me of your support topic over here.
I always check my tweets, so mention my name with @ramonfincken and your problem.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPML flag in menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added: classes mp_custom_flag mp_’.$args->menu->slug.’

1.1

  • Added: LTR support. Thanks Simon Weil !
  • Changed txt file

1.0

First release