Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPM Simple Calendar

Mô tả

This plugin will be enable in your any wordpress themes.you can embed news ticker via shortcode in everywhere you want even
in theme files.

calendar plugin live demo link:-

Simple Calendar

For Basic Usage.

General Calendar use anyweher post,page & widgets below shortcode

[calendar]

shortcode use below formate in anywhere wordpress php file


calendar plugin live demo link:-

Simple Calendar

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

  3. if you want to use shortcode in theme php file please place this code in your template

For Basic Usage.

General Calendar use anyweher post,page & widgets below shortcode

[calendar]

shortcode use below formate in anywhere wordpress php file

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPM Simple Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initional Release