Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nút Theo dõi Twitter

Mô tả

The Twitter Follow button is a small widget which allows users to easily follow a Twitter account from any blog.

You can configure the Twitter Follow Button:

 • “User to follow” set a user to follow;
 • “Followers count display” You can enable the display the number of followers;
 • “Language” specify the language for the Follow Button, available in English (en), French (fr), German (de), Italian (it), Spanish (es), Korean (ko), Japanese (ja), Russian (ru) and Turkish (tr);
 • “Button Size” The size of the button can render in either “medium”, which is the default size, or in “large” – which is the larger button.
 • “Show Screen Name” The user’s screen name shows up by default, but you can opt not to show the screen name in the button.
 • “Opt-out of tailoring Twitter” Twitter buttons on your site can help us tailor content and suggestions for Twitter users.

Ảnh màn hình

 • The configuration options for the front-end widget. Nút Theo dõi Twitter
 • An example of a front-end widget view.

Cài đặt

In most cases you can install automatically from WordPress.org.

Đánh giá

29 Tháng Năm, 2018
Despite its age this little plugin still works perfect with up-to-date versions of wordpress and related themes.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nút Theo dõi Twitter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Nút Theo dõi Twitter” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Nút Theo dõi Twitter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Compatible with WordPress 4.4.1
 • Fixed: translate text domain
 • Added: container for widget

1.0.1

 • Compatible with WordPress 4.2

1.0

 • First stable release.