Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPLMS WooCommerce Memberships

Mô tả

WPLMS woocommerce membership addon plugin is developed for integrating WPLMS theme with WooCommerce Memberships. This plugin allows you to sell courses via WooCommerce Memberships.

Tutorial On how to setup and get started : link

Plugin requires :

  1. WPLMS : https://themeforest.net/item/wplms-learning-management-system/6780226
  2. WooCommerce : https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
  3. WooCommerce Memberships : https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/

More Information

Visit the WordPress LMS wplms.io for documentation, support, and information on getting involved in the project.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘WPLMS WooCommerce Memberships’
  3. Activate WPLMS WooCommerce Memberships from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download WPLMS WooCommerce Memberships.
  2. Upload the ‘wplms-woocommerce-memberships’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate WPLMS WooCommerce Memberships from your Plugins page.

Hỏi đáp

Can I use my existing WordPress theme?

No, this plugin is developed for only WPLMS theme.

Will this work on WordPress multisite?

Yes!

Where can I report a bug?

Report bugs, suggest ideas, and participate in development at VibeThemes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPLMS WooCommerce Memberships” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp