Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPLMS DWQA

Mô tả

Connect your WPLMS Learning management system for WordPress with DW Questions and Answers plugin (https://wordpress.org/plugins/dw-question-answer/)

  1. Add Questions to Courses
  2. Add Questions to Units

Learn more about WPLMS

Thêm thông tin

Visit the VibeThemes for documentation, support, and information on getting involved in the project.

1.3

  • Works with DWQA 1.4.x

1.1

Fixes for WPLMS version 1.9.6+

1.0

Initialise 1.0

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘WPLMS CoAuthors Plus’
  3. Activate WPLMS DWQA from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download WPLMS DWQA.
  2. Upload the ‘WPLMS-DWQA’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate WPLMS CoAuthors Plus from your Plugins page.

Hỏi đáp

Can I use my existing WordPress theme?

Yes!

Will this work on WordPress multisite?

Yes!

Where can I report a bug?

Report bugs, suggest ideas, and participate in development at VibeThemes.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPLMS DWQA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp