Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPLMS CoAuthors Plus

Mô tả

Connect your WPLMS Learning management system with WP Coauthors plus plugin (https://wordpress.org/plugins/co-authors-plus/)

  1. Extend Coauthors plus in WPLMS
  2. Add more than 1 course instructors
  3. Primary and secondary instructors

Learn how WP Coauthors plus works with WPLMS : Tutorial

Learn more about WPLMS

More Information

Visit the VibeThemes for documentation, support, and information on getting involved in the project.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘WPLMS CoAuthors Plus’
  3. Activate WPLMS CoAuthors Plus from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download WPLMS CoAuthors Plus.
  2. Upload the ‘WPLMS-CoAuthors-Plus’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate WPLMS CoAuthors Plus from your Plugins page.

Hỏi đáp

Can I use my existing WordPress theme?

Yes!

Will this work on WordPress multisite?

Yes!

Where can I report a bug?

Report bugs, suggest ideas, and participate in development at WordPress LMS : wplms.

Đánh giá

11 Tháng Năm, 2017
Working as expected. When can we see the front end version of it ?
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPLMS CoAuthors Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp