Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPLM (WordPress Link Management)

Mô tả

WPLM allows you to add the link and mumble in your WordPress blog with add and expire date, it will delete automatically the link after link expire date and it will send email notification to the clients and admin before link expired. Also you can make only homepage links with it.

Support Documents and tags

http://wplinkmanagement.com/support-doc

Plugin home page

http://wplinkmanagement.com/

Contuct us

http://wplinkmanagement.com/contact

Cài đặt

 1. Put wplm folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
 2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
 3. Setup the WPLM Widgets from the WordPress admin panel > Apprearance> Widgets
 4. Add the links from WordPress admin > WPLM > Add Links

Hỏi đáp

Please check our FAQ page here: http://wplinkmanagement.com/f-a-q

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPLM (WordPress Link Management)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Admin Interface Update
 • Default email template added
 • Compatible with WordPress 3.4.X

1.3

 • Inner page Mumble problem fix

1.2

 • Fix the widgets problems.

1.1

 • Add Homepage link option
 • Add Admin email option

1.0

 • Add widgets renaming options