Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPLANG Lite

Mô tả

Creates a separate tiny .mo file to use on a site front-end. Allows to save some amount of RAM on a shared hosting server.

Thanks to MAX for the original non-plugin solution and to AlexPTS for the idea.

Cài đặt

  1. Upload wplang-lite folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

On some servers you may also need to change permissions for wp-content/languages to 775 or 777.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPLANG Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Added support for WordPress 3.0 Multisite

0.3

  • The file is created in a separate call to save up memory

0.2

  • Added automatic creation of .mo file

0.1

  • Initial release