Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wpkmkz Tweet Blockquotes

Mô tả

Add a blockquote with a tweet button to share on twitter

Features

 • Tinymce button for twitting blockquotes
 • Tweet every blockquote.
 • Modify style.css to style the tweet button

Here’s a link to our website www.wpkamikaze.com.

Ảnh màn hình

 • Select the text and hit the tweetblock mce button
 • Tweet the blockquote.

Cài đặt

 1. Upload the files to the /wp-content/plugins/wpkmkz-tweet-blockquotes/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wpkmkz Tweet Blockquotes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.3

 • Added wp_get_shortlink

1.3.2

 • Minor fixes

1.3.1

 • Minor fixes

1.3

 • Minor fixes

1.2

 • Minor fixes

1.1

 • Minor fixes

1.0

 • Release