Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPJBM salary

Mô tả

WPJBM plugin ads function to Wp Job manager plugin. This plugin ads search field to WP Job Manager plugin, backend, frontend and search.

Ảnh màn hình

  • Plugin in search of WP JOB manager
  • Plugin in job listing of WP JOB manager
  • Plugin in backend of WP JOB manager

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Enjoy

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPJBM salary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version
  • No change.