Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPJBM application

Mô tả

WP Job manager add on plugin for listing user application. Add shortcode [wpjbm_application] anyhwere to show current user applications and jobs.

Ảnh màn hình

  • Plugin listing users latest appli

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Enjoy

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPJBM application” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version
  • No change.