Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPF Product Countdown Timer

Mô tả

WPF Product Countdown Timer plugin helps you display for single product page.

FEATURES

 • Fullly responsive
 • Enable/disable
 • Choose the time and date from the visual calendar
 • Allow setting separate time & date range

Ảnh màn hình

 • Admin Settings
 • Date Settings
 • Timer Settings
 • Frontend Veiw

Cài đặt

 • Please make sure that you installed WooCommerce
 • Go to plugins in your dashboard and select “Add New”
 • Search for “WPF Product Countdown Timer”, Install & Activate it
 • When adding/editing the product you can choose the “Countdown Timer” tab then add action & time conditional

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPF Product Countdown Timer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp