Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPDevDesign – Oxygen – Navigator

Mô tả

This plugin adds Templates and Pages in the Toolbar for editing the selected item with Oxygen directly.

The top-level Templates and Pages admin bar menu items link to corresponding listing pages in the WordPress admin.

There are no settings for the plugin. Just install and activate.

Automatic Installation

Search for wpdevdesign from within your WordPress plugins’ Add New page and install.

Manual Installation

  1. Click on the Download button to download the plugin.
  2. Upload the entire wpdevdesign-oxygen-navigator folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Ảnh màn hình

  • Templates in the Toolbar
  • Pages in the Toolbar

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPDevDesign – Oxygen – Navigator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WPDevDesign – Oxygen – Navigator” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WPDevDesign – Oxygen – Navigator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2 – December 07, 2020

Fixed Oxygen’s icon size in the WP admin bar.

1.0.1 – December 13, 2019

Fixes the vertically elongated color picker controls in the Oxygen editor.

1.0.0 – November 12, 2019

Initial Release.