Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPComment Blacklist support for Gravity Forms

Mô tả

WordPress Comment Blacklist support for Gravity Forms adds WordPress default Comment Blacklist and restricted words (Blacklist words) support to active gravity forms and prevents spam submissions. You can select forms from the plugin setting page. Please, see the screenshot-1 for settings guide.

Ảnh màn hình

  • Settings Page and Tips.

Cài đặt

Install and activate the plugin from your WordPress Administration panel
Go to Dashboard > GF Blacklist Settings, select forms and hit the “Save Changes” Button.

Hỏi đáp

Can I customize validation message?
Not yet but in the next update.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPComment Blacklist support for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0