Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Custom Recipient

Mô tả

The plugin will display a new filed (\”CF7 Custom Recipient\”) in the editing screen of your posts, pages or custom post types.

If you define a custom recipient for any page or post, the Contact Form embedded in that page/post will be sent to that email address.

This is useful when you want to re-use the same contact form and only change the recipient (for instance, if your website is a business directory).

Cài đặt

  1. Upload the \’wpcf7-custom-recipient\’ folder to the \’/wp-content/plugins/\’ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

You will find a new field (\”CF7 Custom Recipient\”) in your post/page editing screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Custom Recipient” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 Initial release