Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kolossum – cdnJS for WordPress

Mô tả

Kolossum – cdnJS for WordPress allows to search for and add libraries from the cdnjs.com library repositories in an easy way.

Configurations

  • No configuration needed

Cài đặt

  • Activate the plugin and you are good to go

Hỏi đáp

Installation Instructions
  • Activate the plugin and you are good to go

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kolossum – cdnJS for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5.0

  • Initial Release.