Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPCasa Migration tool

Mô tả

This plugin allow you to migrate Propertie from old WPCasa Framework to the new WPCasa Plugin.
After migration you can remove this plugin.
If you liked this plugin, considerate to vote for it

Cài đặt

There’s no settings, just activate and it is.
If you succesfully have Properties in your listings, so you can delete this plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions

There’s no settings, just activate and it is.
If you succesfully have Properties in your listings, so you can delete this plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPCasa Migration tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0. initial version