WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types

Mô tả

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types là một công cụ hữu ích cho phép bạn làm việc với các loại bài đăng hàng loạt. Plugin hỗ trợ đầy đủ các công cụ để chỉnh sửa bài viết, trang, đa phương tiện, loại bài đăng tùy chỉnh….

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Type có thể lọc các thuộc tính của các loại bài đăng như tiêu đề, slug, hình ảnh, ngày xuất bản, trạng thái, cho phép đánh giá, cho phép trackbacks, tác giả, mật khẩu, metadata … nhanh chóng lấy các trường meta bài đăng để chỉnh sửa hàng loạt. Tận dụng lợi thế của plugin, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt các loại bài đăng, rút ngắn đáng kể thời gian và nâng cao khả năng quản lý trang web ở cấp độ cao.

Thử bản Mẫu | Tài liệu | Bản trả phí| Nhóm Facebook

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC:

WPBulky – WP Bulk Edit Post Type có thể thực hiện các chức năng chỉnh sửa hàng loạt thuộc tính của các loại Post như một số loại post mặc định của WordPress: Bài đăng, Trang, Đa phương tiện.

Tính năng của plugin này không bao gồm chỉnh sửa kiểu nội dung của WooCommerce như product, shop_order and shop_coupon.

Chỉnh sửa hàng loạt kiểu bài đăng

 • Lọc các kiểu bài theo ID; Tiêu đề; Nội dung; Tóm tắt; Slug; Phạm vi ngày; trạng thái; Tác giả; Phân loại
 • Nối, thêm trước và thay thế hàng loạt nội dung văn bản trong các trường văn bản
 • Thêm, thay đổi, xóa hàng loạt hình ảnh của các loại bài đăng
 • Bật, tắt bình luận hàng loạt
 • Bật, tắt tính năng theo dõi lại (trackbacks) hàng loạt
 • Thay đổi hàng loạt trạng thái của loại bài đăng: Công khai, Đã lên lịch, Đang xử lý, Nháp, Riêng tư
 • Chỉ định, xóa hàng loạt danh mục cho kiểu bài đăng
 • Gán, xóa hàng loạt thẻ cho kiểu bài đăng
 • Thay đổi hàng loạt định dạng của loại bài đăng có thể: Âm thanh, Thư viện, Hình ảnh, Liên kết, Video
 • Đặt, chỉnh sửa, xóa hàng loạt mật khẩu của kiểu bài đăng
 • Thay đổi hàng loạt tác giả của kiểu bài đăng

Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt tất cả các trường của bài đăng
Có thể sử dụng bộ lọc để lấy các trường của loại bài đăng dựa trên thuộc tính của chúng để chỉnh sửa hàng loạt. Plugin có sẵn các trường mặc định của như ID; Tiêu đề; Nội dung; Tóm tắt; Slug; Phạm vi ngày; trạng thái; Tác giả; Thể loại; Thẻ; Định dạng….

 • ID: Lọc phạm vi loại bài đăng theo ID, phân tách các ID bằng dấu phẩy hoặc dấu trừ.
 • Tiêu đề: Lọc bài đăng bằng cách sử dụng tiêu đề: chính xác, như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Nội dung: Lọc các loại bài đăng bằng cách sử dụng nội dung: chính xác, như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Tóm tắt: Lọc các loại bài đăng bằng cách sử dụng tóm tắt: chính xác, như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Slug: Lọc các loại bài đăng bằng cách sử dụng slug: chính xác, như, không bao gồm, bắt đầu, kết thúc hoặc trống.
 • Phạm vi Ngày đăng: Lọc các loại bài đăng dựa trên ngày đăng.
 • Trạng thái bài đăng: Lọc các loại bài đăng theo trạng thái: Nháp, đang xử lý, riêng tư, công khai.
 • Tác giả: Lọc loại bài đăng mà người đăng bài
 • Taxonomies: Lọc các loại bài đăng dựa trên phân loại (taxonomies).

Thao tác với bảng biểu để chỉnh sửa hàng loạt các kiểu bài đăng

 • Chọn: Toàn bộ bảng; Cột; Hàng,
 • Hoàn tác cập nhật.
 • Danh mục
 • Sao chép – dán
 • Chọn một phạm vi
 • Áp dụng chỉnh sửa cho các ô khác bằng cách kéo chốt điền
 • Xóa các đối tượng đã chọn
 • Thứ tự tăng dần
 • Thứ tự giảm dần.
 • Tìm và thay thế.
 • Nhân bản hàng.

Chỉnh sửa hàng loạt kiểu bài đăng – Tính năng nổi bật khác

 • Công cụ Tìm kiếm để tìm các trường cần chỉnh sửa giúp tiết kiệm thời gian.
 • Lọc theo ID, Tiêu đề.
 • Lưu bộ lọc khi tải lại trang. Đặc biệt, nút lưu bộ lọc giúp lưu tất cả cài đặt và các tùy chọn đã chọn sẽ được giữ lại khi tải trang.

TÍNH NĂNG CAO CẤP:

 • Tất cả tính năng của bản miễn phí
 • Không giới hạn kiểu nội dung tùy chỉnh
 • Lịch sử để ghi lại các chỉnh sửa.
 • Chỉnh sửa hàng loạt Các trường meta tùy chỉnh từ bên thứ ba.

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce

Clear Autoptimize Cache Automatically

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer

EPOI – WP Points and Rewards

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift

Coreem – Coupon Reminder for WooCommerce

COMPE – WooCommerce Compare Products

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts

EXMAGE – WordPress Image Links

Pofily – WooCommerce Product Filters

Bopo – Woo Product Bundle Builder

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce

Catna – Woo Name Your Price and Offers

Product Size Chart For WooCommerce

Product Pre-Orders for WooCommerce

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce

Cart All In One For WooCommerce

Email Template Customizer for WooCommerce

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

Product Variations Swatches for WooCommerce

Orders Tracking for WooCommerce

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce

Import Shopify to WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce

Virtual Reviews for WooCommerce

Thank You Page Customizer for WooCommerce

Sales Countdown Timer

Suggestion Engine for WooCommerce

EU Cookies Bar

Lucky Wheel for WooCommerce

WordPress Lucky Wheel

Advanced Product Information for WooCommerce

LookBook for WooCommerce

Photo Reviews for WooCommerce

Product Builder for WooCommerce

Boost Sales for WooCommerce

Free Shipping Bar for WooCommerce

Notification for WooCommerce

CURCY – Multi Currency for WooCommerce

Coupon Box for WooCommerce

Tài liệu

Bắt đầu

Liên kết plugin

Trang sản phẩm
Tài liệu
Báo cáo Lỗi/Sự cố

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Giải nén tệp tải xuống
 2. Tải wpbulky-wp-bulk-edit-post-types lên thư mục /wp-content/plugins/
 3. Kích hoạt plugin từ menu ‘Plugin’ trong WordPress

Đánh giá

18 Tháng Mười, 2021 1 trả lời
It doesn’t work. When filtering by category, nothing is returned. Very confusing and lacks of explanations. Don’t install it
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/** 1.1.6 – 2024.07.18 **/
– Fixed: Automatically create slug when not duplicated

/** 1.1.5 – 2024.06.06 **/
– Fixed: Clear data after closed text editor

/** 1.1.4 – 2024.05.28 **/
– Updated: Remove unused files

– Fixed: Post information copied incorrectly, generate slug for copied posts
– Updated: Save column width
– Updated: Update security

/** 1.1.2 – 2024.05.06 **/
– Fixed: Sort when paging

/** 1.1.1 – 2024.04.13 **/
– Updated: Check compatible with WordPress 6.5
– Updated: Update support file
– Fixed: External link in wp editor

/** 1.1.0 – 2023.04.28 **/
– Fix: DOMPurify exclude object

/** 1.0.9 – 2023.04.19 **/
– Fix: Validate input data

/** 1.0.8 – 2023.01.16 **/
– Updated: Add filter to modify columns

/** 1.0.7 – 2022.12.22 **/
– Updated: Check compatible with WordPress 6.1

/** 1.0.6 – 2022.06.08 **/
– Updated: Check compatible with WordPress 6.0 & WooCommerce 6.5
– Fix: wpautop for tinymce editor

/** 1.0.5 – 2022.03.29 **/
– Updated: VillaTheme_Support

/** 1.0.3 – 2022.02.23 **/
-Fix: Description, Caption fields for Media type

/** 1.0.2 – 2022.01.26 **/
-Fix: Some CSS

/** 1.0.1 – 2021.10.19 **/
-Fix: Taxonomy filter
-Fix: Remove CSS min file

/** 1.0.0 – 2021.10.07 **/
~ The first released.