Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPBatch Scroll to Top

Mô tả

Usually after we set up a basic theme, we miss a scroll to top icon with a functionality of scrollTop after a single click.
This plugin will help you about this.. Just Install it and enjoy.

Plugin Demo: WPBatch

Just visit the Plugin Demo site and scroll Down

Ảnh màn hình

  • Scroll to Top icon

Cài đặt

  1. Upload wpbatch-scroll-to-top.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy… you don’t have to setup anything else.. 🙂

Hỏi đáp

How to setup this plugin

Just Install it.. it will be setup automatically

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2017
I am a freelancer. I past, I use a lot of plugin. But this plugin gives me Awesome service. for more information http://institute.softtech-it.com
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPBatch Scroll to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • just scroll to top functionality