Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wpautop Mask

Mô tả

This plugin disables automatic formatting of WordPress (wpautop) between specific shortcode tags.

This plugin will help you to:

  • write a post using HTML
  • put bits and pieces of code (HTML, JavaScript, PHP, etc.) in your post

You can see examples of how this plugin works on GitHub.

Cài đặt

  1. Upload “wpautop-mask” directory to the “wp-content/plugins” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu
  3. If needed, add more shortcodes to disable wpautop through the “Settings > Wpautop Mask” menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wpautop Mask” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp