Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPArtisan Filename Sanitizer

Mô tả

Improves upon the default WordPress filename sanitizer to remove all non-latin special characters and accents for all new uploads, media and attachments.

Cài đặt

  1. Upload wpa-filename-sanitizer to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wpa-filename-sanitizer to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin
Are there any options?

Nope, not at the moment

Will it work in a multisite setup?

Yes.

Will it rename existing media filenames?

Not currently.

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2018
I tested few sanitizing plugins. In my opinion this is the best one!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPArtisan Filename Sanitizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.6

  • WordPress 4.8.2 compatibility check

0.0.5

  • WordPress 4.7.1 compatibility check

0.0.4

  • README corrections

0.0.3

  • README updates

0.0.2

  • Add filter

0.0.1

  • Plugin released