Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP API Shortcodes

Mô tả

You can use Simple Shortcode [wpapi-posts].
This shortcode can get many data from WP REST API(Version2).

Shortcode Example

Get 10 post from own Site

[wpapi-posts]

Get 5 Posts from http://example.com/ writing about ‘WP-API’

[wpapi-posts s="WP-API" url="http://example.com/" posts_per_page="5"]

Get 10 Pages from own Site

[wpapi-posts type="pages"]

Get 10 Thumbnail Images

[wpapi-posts type="media" size="thumbnail"]

Cài đặt

  1. Upload wpapi-shortcodes-and-widgets directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What type can get WP-API ?

shortcodes can get ‘posts’,’pages’,’media’.

Can I use WP REST API(Version1)?

Sorry, this plugin does not supported.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP API Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

2016/01/05 Support WP REST API(Version2)

1.0

2015/03/18 released