Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YaDisk Files

Mô tả

[NOT MAINTAINED, PLEASE UNINSTALL AND DO NOT USE]

This plugin is created for easy adding files from Yandex Disk service to posts or pages of your wordpress site.

Ảnh màn hình

 • Post editor window
 • “Choose File” popup
 • Post editor window after shortocde pasting
 • Download button on frontend
 • Settings page

Cài đặt

=To install the plugin=

 1. Upload wp-yadisk-files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Set Yandex login and password settings on Yadisk Files settings page

=To use the plugin=

 1. Go to post editor
 2. Click Yadisk Files button
 3. Choose file from “Choose File” popup
 4. Save post/page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“YaDisk Files” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“YaDisk Files” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “YaDisk Files” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Ability to add files from Yandex.Disk in wordpress posts/pages editor

1.0.1

 • Fixed css error in popup
 • Fixed read catalog error

1.1.0

 • Added upload to yandex disk feature right from the dialog
 • Fixed css error in popup in WordPress 3.6.1
 • Added donation Paypal method

1.1.1

 • Extra fix (added missed files from version 1.1.0)

1.2.0

 • Added Root directory setting
 • Added Default directory setting
 • Added Transparent download
 • Show file size on label
 • Custom download label

1.2.1 – 1.2.4

 • Fixed web dav connection issue
 • Added download counter