Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress WVIP

Mô tả

WordPress Wvip 是一款在wordpress的会员基础上增加VIP会员功能,结合下载插件(Download Info Page),实现VIP下载。

在使用WordPress Wvip插件前,你首先需要到 “WordPress 后台-插件-已安装的插件”,找到插件 WordPress Wvip,点击启动;然后点击“设置”或者通过 “WordPress 后台-插件-WordPress Wvip”对插件进行配置:

Cài đặt

 1. 上传 wp-wvip 目录到 /wp-content/plugins/目录.
 2. 在 WordPress 插件面板激活 WordPress Wvip 插件.
 3. 通过设置->WordPress Wvip ,上传微信和支付宝二维码,及设置PayPal捐赠链接即可。

Hỏi đáp

暂无

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress WVIP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.5

 • 增加统计功能
 • 完善搜索功能

0.1.4

 • 优化会员的管理
 • 增加会员管理的搜索

0.1.3

 • 增加会员VIP显示

0.1.2

 • 增加下载面VIP校验

0.1.1

 • 管理非VIP会员
 • 批量设置VIP会员
 • 管理页面增加分页显示功能

0.1.0

 • 管理VIP会员
 • 添加VIP会员
 • 整合Download Info Page 插件