Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP WooCommerce Product Delivery Date

Ảnh màn hình

  • https://postimg.cc/gallery/n2faw7e4/

Cài đặt

1) Download The Plugin Zip
2) Upload to WordPress Using WordPress Plugin Uploader Under Plugins -> Add New -> Upload
3) Activate and Its Ready to Use

Hỏi đáp

Q : What is the purpose of plugin ?
A : It Enables Delivery Date Option For each WooCommerce Product So that user can select Delivery Date.

Q : Does it have option to add Shop holidays ?
A : Yes It Supports Shop Holiday, You can Add Holidays in [ Settings -> WPWC Delivery Date ] Settings Page.

Q : Can I Select/Enable Delivery Days Per Product Like Monday, Tuesday , Friday etc?
A : Yes For Each Product You can Select/Enable Delivery Days. So for Example : If You select Monday, Thursday For Product then user can Only select dates for monday and thursday .

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP WooCommerce Product Delivery Date” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Release